សូមស្វាគមន៍មកកាន់ FCY Hydraulics!

ពិព័រណ៍ Brno MSV Exhibition

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសាធារណរដ្ឋឆេកបានមកទស្សនាស្តង់របស់យើងនៅលើពិព័រណ៍ Brno MSV ។

១


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩